1996-97 | 1998-2010

2017-05-26T12:47:06+02:00

Veľké Letecké dni pre verejnosť s medzinárodnou účasťou leteckých ukážok