Fenix Air, s.r.o. / Aeroklub Dubnica nad Váhom má registrovanú leteckú školu a schválenú LÚSR od roku 1994. V súčasnosti je Letecká škola Fenix Air, s.r.o.  schválená LÚSR ako registrované zariadenie RF na výcvik súkromných pilotov letúnov v súlade s §21. ods. (1) Leteckého zákona a v súlade s plnením požiadaviek predpisu JAR-FCL 1 v rozsahu výcvikových programov pre:

– získanie preukazu spôsobilosti PPL(A) s triednymi kvalilfikáciami SEP(L)

– získanie a obnova triednych kvalifikácií SEP(L)

Letové preskúšania (SKILL TEST, Proficiency check) vyžadované LÚSR pre:

 • získanie preukazu spôsobilosti PPL(A)
 • predĺženie a obnovu kvalifikácií SEP(L) povereným examinátorom Dopravného úradu SR

Letové preskúšania (SKILL TEST, Proficiency check) vyžadované DÚ pre:

 • získanie preukazu spôsobilosti pilot vetroňov
 • získanie, predĺženie a obnovu kvalifikácií pilot vetroňov povereným examinátorom Dopravného úradu SR

V rámci prevádzkovateľa SNA gen. M.R.Štefánika vykonávame špeciálne výcviky podľa schválených osnov AK-MOT:

a) Špeciálne výcviky pre získanie kvalifikácie:

 • vykonávanie výsadkov na lietadlách Pilatus PC-6
 • vykonávanie aerovlekov na lietadlách Z-37 Čmelák
 • preškolovanie na iné typy letúňov
 • pre držiteľov s kvalifikáciou (FI) – výcvik pre získanie inštruktorského oprávnenia na letúne
 • Cessna C 150/152, Cessna 172, Cessna 182, Pilatus PC-6

b) Výcviky pre pilotov vetroňov podľa schválenej výcvikovej osnovy AK-PL:

 • základný výcvik pre získanie preukazu spôsobilosti PILOT VETROŇOV GPL(A)
 • preškolovanie na iné typy vetroňov Grob G103 Twin Astir VSO-10, St. Cirrus
 • výcvik pre získanie kvalifikácie inštruktor pre vetrone FI (GLD)
 • vykonanie periodických preskúšaní pilotov vetroňov a pilotov vetroňov v akrobatickom lietaní

Organizačná štruktúra leteckej školy – RF, Aeroklubu Dubnica nad Váhom:

Vedúci výcvikov LŠ
Ing. Radoslav Papšo

INŠTRUKTORI LŠ – LETÚNE INŠTRUKTORI LŠ – VETRONE
Radoslav PAPŠO Radoslav PAPŠO
Ľubomír MERKA Ľubomír MERKA
Mgr. Štefan POHANKA Michal STRÁŇAVSKÝ
Mgr. Štefan POHANKA

CENY LETECKÝCH VÝCVIKOV

POSKYTOVANÉ DRUHY LETECKÝCH VÝCVIKOV :

Výcvik pre získanie licencie SÚKROMNÝ PILOT LETÚNOV PPL(A):

Výcvikové lietadlo : CESSNA C-152

Cena za výcvik : 6.100,- EUR

Cena za výcvik je stanovená za odlietané hodiny: 45 v praktickom výcviku a teoretickú prípravu , celkovú sumu je nutné platiť jednorázovo t.j. pred začatím výcviku.

Výcvik pre získanie licencie PILOTA VETROŇOV GPL(A):

Minimálny vek: 16 rokov

Výcvikové lietadlá: GROB – TWIN ASTIR

Spôsob štartov: len za vlečným motorovým lietadlom

Cena za výcvik: 2.500,- EUR (podľa aktuálnej ceny vlečného lietadla a vetroňa)

Tento druh výcviku je obmedzený poveternostnými podmienkami počasím a je ho možné absolvovať v rozmedzí mesiacov máj až september.

PILOTOM NA SKÚŠKU:

Vyskúšajte si, aké je to byť pilotom lietadla! Za letu budete plniť funkciu pilota – žiaka a budete riešiť základné úlohy, aké sa vyskytujú počas základného výcviku žiaka – pilota o získanie licencie súkromného pilota lietadiel – PPL (A) ako aj pri výcviku uchádzačov – žiadateľov o výcvik na úroveň profesionálneho pilota.

viac informácií