Aeroklub Dubnica nad Váhom má registrovanú leteckú školu a schválenú LÚSR od roku 1994. V súčasnosti je Letecká škola Aeroklubu Dubnica na Váhom schválená LÚSR ako registrované zariadenie RF na výcvik súkromných pilotov letúnov v súlade s §21. ods. (1) Leteckého zákona a v súlade s plnením požiadaviek predpisu JAR-FCL 1 v rozsahu výcvikových programov pre:

– získanie preukazu spôsobilosti PPL(A) s triednymi kvalilfikáciami SEP(L), TMG, ULL

– získanie a obnova triednych kvalifikácií SEP(L), TMG, ULL, MEP(L)

– získanie triednej kvalifikácie pre viacmotorové letúne MEP(L)

Letové preskúšania (SKILL TEST, Proficiency check) vyžadované LÚSR pre:

 • získanie preukazu spôsobilosti PPL(A)
 • predĺženie a obnovu kvalifikácií SEP(L), MEP(L), TMG, ULL povereným examinátorom Dopravného úradu SR

Letové preskúšania (SKILL TEST, Proficiency check) vyžadované DÚ pre:

 • získanie preukazu spôsobilosti pilot vetroňov
 • získanie, predĺženie a obnovu kvalifikácií pilot vetroňov povereným examinátorom Dopravného úradu SR

V rámci prevádzkovateľa SNA gen. M.R.Štefánika vykonávame špeciálne výcviky podľa schválených osnov AK-MOT:

a) Špeciálne výcviky pre získanie kvalifikácie:

 • vykonávanie výsadkov na lietadlách AN-2, L-60, PZL-104 Wilga,
 • vykonávanie aerovlekov na lietadlách Z-226, Z-526, Z-142, L-60, PZL-104 Wilga
 • vykonávanie leteckej akrobacie na lietadlách Z-142, Z-526
  (vyššia a vysoká pilotáž)
 • preškolovanie na iné typy letúňov
 • pre držiteľov s kvalifikáciou (FI) – výcvik pre získanie inštruktorského oprávnenia na letúne
 • L-200, AN-2, L-60, PZL-104, Z-43, Z-142, Z-526, Z-226, Z-126, Cessna C 150/152, Cessna 172, Cessna 182, Piper PA-28 Arrow, Piper Seneca, L-13SW, FOX 912 UL

b) Výcviky pre pilotov vetroňov podľa schválenej výcvikovej osnovy AK-PL:

 • základný výcvik pre získanie preukazu spôsobilosti PILOT VETROŇOV GPL(A)
 • preškolovanie na iné typy vetroňov L-13, L-23, VSO-10, St. Cirrus
 • výcvik pre získanie kvalifikácie inštruktor pre vetrone FI (GLD)
 • špeciálny výcvik pre vykonávanie akrobacie na vetroňoch (L-13, L-23) + inštruktor pre vykonávanie akrobatického výcviku na vetroňoch
 • špeciálny výcvik pre vykonávanie výsadkov ne vetroňoch
 • vykonanie periodických preskúšaní pilotov vetroňov a pilotov vetroňov v akrobatickom lietaní

Organizačná štruktúra leteckej školy – RF, Aeroklubu Dubnica nad Váhom:

Vedúci výcvikov LŠ
Ing. Radoslav Papšo

INŠTRUKTORI LŠ – LETÚNE INŠTRUKTORI LŠ – VETRONE
Mgr. Štefan POHANKA Marián SZABÓ st.
Marián SZABÓ st. Mgr. Štefan POHANKA
Ján VARGA Milan ŠOŠOVIČKA
Radoslav PAPŠO Ľubomír MERKA
Ľubomír MERKA Jaroslav ZÁHOREC
Ján VARGA
Radoslav PAPŠO
Michal STRÁŇAVSKÝ
Miroslav PORUBČAN

CENY LETECKÝCH VÝCVIKOV

POSKYTOVANÉ DRUHY LETECKÝCH VÝCVIKOV :

Výcvik pre získanie licencie SÚKROMNÝ PILOT LETÚNOV PPL(A):

Výcvikové lietadlo : CESSNA C 150, C-152

Cena za výcvik : 5.400,- EUR

Cena za výcvik je stanovená za odlietané hodiny ….. 45° v praktickom výcviku a teoretickú prípravu , celkovú sumu je nutné platiť jednorázovo t.j. pred začatím výcviku.

Výcvik pre získanie kvalifikácie NOČNÉ LETY VFR:

Výcvikové lietadlo: Cessna 172R

Cena za výcvik: 1.020,- EUR

Cena za výcvik je stanovená za odlietané hodiny v praktickom výcviku a teoretickú prípravu , celkovú sumu je potrebné platiť vopred t.j. pred začatím praktického lietania.

Výcvik pre získanie licencie PILOTA VETROŇOV GPL(A):

Minimálny vek: 16 rokov

Výcvikové lietadlá: GROB – TWIN ASTIR

Spôsob štartov: len za vlečným motorovým lietadlom

Cena za výcvik: 2.500,- EUR (podľa aktuálnej ceny vlečného lietadla a vetroňa)

Tento druh výcviku je obmedzený poveternostnými podmienkami počasím a je ho možné absolvovať v rozmedzí mesiacov máj až september.

Výcvik pre získanie KVALIFIKÁCIE NA VIACMOTOROVÉ LIETADLÁ MEP(L):

Výcvikové lietadlo : PA – 34 SENECA

Cena za výcvik : 3.220,- EUR

Cena za výcvik je stanovená za odlietané hodiny v praktickom výcviku a teoretickú prípravu , celkovú sumu je potrebné platiť vopred t.j. pred začatím praktického lietania.

PILOTOM NA SKÚŠKU:

Vyskúšajte si, aké je to byť pilotom lietadla! Za letu budete plniť funkciu pilota – žiaka a budete riešiť základné úlohy, aké sa vyskytujú počas základného výcviku žiaka – pilota o získanie licencie súkromného pilota lietadiel – PPL (A) ako aj pri výcviku uchádzačov – žiadateľov o výcvik na úroveň profesionálneho pilota.

viac informácií