Aeroklub Dubnica nad Váhom – centrum navigačného lietania SNA
pozýva priaznivcov navigačného lietania na jubilejný
40.ročník navigačnej súťaže v leteckej RALLY pod „LET STRÁŽOVSKOU HORNATINOU“

Tešíme sa Vašu účasť

S pozdravom
Organizačný team AK Dubnica

Propozície súťaže tu