S dátumom účinnosti 24.05.2011 je organizácia Aeroklub Dubnica, s.r.o. , taktiež držiteľom osvedčenia o  povolení  č. SK.MF.012 na výkon údržby a servisu lietadiel. Toto osvedčenie umožňuje vykonávať schválenú údržbu lietadiel v rámci svojich špecifikácií (viď špecifikácie nižšie).

Na základe vyššie uvedených skutočností tak ponúka aj ostatným subjektom – zákazníkom, ktorí sú majiteľmi alebo prevádzkovateľmi lietadiel možnosť vykonávania a aj sledovania údržby lietadiel a jeho celkov, prípadne predlžovania osvedčení lietadiel –  ARC. Cieľom tejto iniciatívy je poskytnúť majiteľom lietadiel komplexnú službu a servis týkajúcu sa údržby  a zachovávania letovej spôsobilosti lietadiel. Rozsah povolení a ich špecifikácie je uvedená v nižšie uvedených kópiách certifikátov

Certifikáty:

certifikat_MG.018   /    certifikat_MF.012    /   certifikat_D103

Dokumenty:

ŽIADOSŤ O VYDANIE OSVEDČENIA ARC

Cenníky:

CENNÍK CAMO   /   CENNÍK ÚDRŽBY LIETADIEL