II. III. IV.  ročník Slovensko – Český plachtársky kemp – voľné lietanie vetroňov